DOLAŞIM VE MENŞE BELGELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe ispat belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi hususunda bir çalışmanın başlatıldığı ve ihracat yapmak isteyen üyelerimiz ile onları temsil eden yetki belgesine haiz gümrük müşavirlerinin elektronik imzalarını bir an önce temin etmeleri gerekmektedir.

Dolaşım ve menşe belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi onaylanması ve vize edilmesine ilişkin eylemin hayata geçirilmesine yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir uygulama takviminin planlandığı kaydedilmiştir. Bahse konu uygulama takvimi uyarınca dolaşım ve menşe belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vize edilmesi ile ilgili sistemin aşağıda belirtilen tarihler sırasıyla yürürlüğe gireceği planlanmıştır:a

14 Mayıs 2018 tarihinde A.TR Dolaşım Belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesine başlanacaktır.

28 Mayıs 2018 tarihinde EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR-MED Dolaşım Belgesi, D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (Iran) ve Menşe Belgesinin (Malezya) elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi uygulamaya konacaktır.

- Buna ilaveten, ilgili mevzuat uyarınca Gümrük İdareleri tarafından vize işlemi yapılmayan menşe şahadetnameleri, Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) ve onaylanmış ihracatçılar tarafından kullanılan basitleştirilmiş usuldeki A.TR Dolaşım Belgelerinin de elektronik olarak düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına ise 2 Temmuz 2018 tarihinde geçilecektir.

Bu itibarla, anılan sistemin yukarıda açıklanan tarihler doğrultusunda yürürlüğe gireceği planlanmakta olup, sistemin eksiksiz yürütülmesini teminen, ATR, EUR1 veMenşe Şahadetnamelerini elektronik ortamda düzenleyecek olan ihracatçı üyelerimizin ve temsilcileri olan gümrük müşavirlerinin elektronik imzalarını alarak hazırlıklarını ivedilikle tamamlamaları gerektiği önemle duyurulur.