TOBB TÜRKİYE 100 BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde, Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlenerek, söz konusu şirketlerin görünürlüklerini artırmak ve bu şirketlerin ekonomik bağlantılarını kuvvetlendirmek amacıyla 2011 yılından beri  "TOBB Türkiye 100" programı yürütülmektedir.

TOBB Türkiye 100 Programı 2018 yılında da devam edecek olup,  şirketlerin 2015-2017 dönemindeki yıllık ortalama satış gelirlerinin büyüme hızı dikkate alınacaktır. Türk özel sektörünün dünyayla olan bağlantılarının kuvvetlendirilmesine imkân sağlayacak olan TOBB Türkiye 100’ü aşağıda detayları verilen kriterlere uyan firmaların müracaatlarını en geç 31 Ocak  2019 tarihine kadar turkiye100.tobb.org.tr üzerinden yapmaları rica olunur.

TOBB Türkiye 100 nedir?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı   (TEPAV) işbirliğinde Türkiye'nin en hızlı büyüyen başarılı şirketlerini belirlenerek, söz konusu şirketlerin görünürlüklerini artırmak ve bu şirketlerin ekonomik bağlantılarını kuvvetlendirmek amacıyla yürütülen bir programdır.  Detaylı bilgiler www.turkiye100.tobb.org.tr adresi üzerinden temin edilebilir.

TOBB Türkiye 100 şirketleri ne kazanacak?

v  Başarıları TOBB ve TEPAV tarafından tescil edilecek

v  Ulusal yayın organlarında çıkacak haberler aracılığı ile şirketlerin görünürlükleri artacak

v  Görünürlüklerin artmasıyla yeni müşteri, yatırım, yetenek ve fırsatlara erişimler kolaylaşacak

TOBB Türkiye 100 başvuru kriterleri nelerdir?

Aşağıda sıralanan kriterleri sağlayan şirketlerin başvuruları kabul edilecektir.

v  31 Aralık 2014 ve öncesinde kurulan,

v  2015 yılında en az 500 bin TL satış gelirine sahip,

v  2017 yılında en az 1,5 milyon TL satış gelirine sahip,

v  2015-2017 döneminde satış gelirlerini en az yüzde 10 oranında arttıran şirketler,

Ayrıca;

v  Kamu ortaklığı ve/veya halka açık olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.

v  Yurtdışı merkezli bir şirketin Türkiye şubesinin başvurusu geçerli sayılmaz.

v  Başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye’de bulunması gereklidir.

v  Ortakları arasında Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları olan şirketler de başvurabilir.

v  Hisselerinin yüzde 51’inden fazlası halka açık başka bir şirkete ya da bir kamu şirketine ait olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.

v  Kar amacı gütmeyen şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.

v  Holdinglerin başvuruları geçerli sayılmaz; bir holdingin çatısı altındaki şirketler başvurabilir.

v  Franchise işletmelerinin başvuruları geçerli sayılmaz.

v  Otomobil  galerileri, kuyumcular, dağıtım şirketleri, döviz şirketleri, bankalar ve elektrik, gaz, akaryakıt ve su sağlayıcıların başvuruları geçerli sayılmaz.

Değerlendirme nasıl yapılmaktadır?

Başvuran şirketler 2015-2017 dönemindeki yıllık ortalama satış gelirleri büyüme hızına göre sıralanacaktır.

Büyüme hızı şirketlerin gelir tablolarındaki net satış gelirleri üzerinden hesaplanacaktır.

            (2017 yılındaki gelir - 2015 yılındaki gelir) / (2015 yılındaki gelir) x 100

 

Satış gelirlerini en hızlı artıran şirket TOBB Türkiye 100 listesinde birinci sırada yer alacaktır. Sonraki 99 şirket büyüme hızlarına göre belirlenecektir.

Nasıl başvurulabilir?

Başvurular, www.turkiye100.tobb.org.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

Başvurular için son tarih  nedir?

31 Ocak 2019