KOSGEB KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Sayın Üyemiz;

KOSGEB; KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 04 Mart – 02 Mayıs 2019 tarihleri arasında başvuruya açık olacak;  

-       Yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek amacıyla “2019 – 01 İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi” konulu

-       İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak amacıyla “2019 – 02 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması” konulu Proje Teklif Çağrılarına çıkmıştır.

 KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı, Yürürlükte Olan Çağrılar, Proje Teklif Çağrısı Proje Başvuru Formu Örneği,  Proje Başvuru ve Uygulama Kılavuzu,  Kurul Değerlendirme Kriterleri Tablosu,  Satın Alma Niyet Mektubu

Örneği ile ayrıntılı güncel bilgilere

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi  adresinden ulaşılabilecektir.

 

Üyelerimize ilanen duyurulur.