GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSINDAN PAYDAŞ ANKETİ

Sayın Üyemiz,

Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından” Balıkesir ve Çanakkale illerinden oluşan TR22 Güney Marmara Bölgesinin geleceğe yönelik vizyonunu çizmek, bölgenin topyekûn kalkınmasında atılması gereken adımları belirlemek üzere Ajansın internet sitesinde "Paydaş Anketi"    yayına alınmıştır.

Anket’e https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceoFD67rkQMg81BZeX1LNW80xYhhd8sAC-gdJnHjW4KPX-WA/viewform?fbclid=IwAR1TOr2jvAUwKxewXfxNxHbxVFP3x58AyWkJ05LsNO6Egfqo08SEPRXR-jQ bağlantısından erişim sağlanabilmektedir.

İlgili ankete katılım sağlanması hususunu bilgilerinize rica ederiz.