COSME Programı - Turizm Çağrısı

COSME Programı kapsamında, "Çok Uluslu İşbirliği ve Bilgi Transferi ile Sürdürülebilir Turizm Gelişimini
ve Turizm Sektöründeki KOBİ'lerin Kapasitesini Artırma- Boosting Sustainable Tourism Development and
Capacity of Tourism SMEsthrough Transnational Cooperation and Knowledge Transfer " proje teklifi çağrısı
yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgilere KOSGEB web sitesinde yer alan Cosme Çağrılar bölümünden ulaşabilirsiniz. İlgili üyelerimize ilanen duyurulur.