2019 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELER

Resmi Gazete’nin 24.10.2019 tarih ve 30928 sayılı nüshasında “2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” yayımlanmış olup ilgili karar metni https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191024-3.pdf adresinde yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.