TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 2014-2020 IPARD PROGRAMI (IPARD II DÖNEMİ) ÇAĞRI İLANI

Sayın Üyemiz,

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 2014-2020 IPARD PROGRAMI (IPARD II DÖNEMİ) Sekizinci Başvuru Çağrı İlanı Yayınlanmıştır.

Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirinden yalnızca makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir.

Çağrı ilanı için tıklayınız…!