İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVLARI BAŞVURU DUYURUSU-2020

Sayın İlgili;

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi alım süreci ile ilgili bilgi notumuz ektedir. Başvuru alımına başlanılmış olup, formlar ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgi notunda da ifade edilmiş olan ve aşağıda yazmış olduğumuz evrakların Gönen Ticaret Odasına en geç 24.01.2020 Cuma günü saat 17.00’e kadar iletilmesi gerekmektedir. Sınav tarihi ayrıca Gönen Ticaret odası tarafından bildirilecektir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

Nasıl Başvuru Yapılacak? Sınavlara ön başvuru yapmak için;

• TOBB MEYBEM tarafından gönderilen odamız web sayfasından paylaşılan başvuru formun ıslak imzalı olarak doldurulması,

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

• 2 adet Fotoğraf ibraz edilmesi yeterlidir.

• Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekont (NOT: Ödeme için evrakların tesliminde odamız tarafından yatırılacak rakam bildirilecektir.)

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Başvuru formu indirmek için tıklayınız...!