İKİLİ ODALARA ÜYELİK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, yurtdışında muadili olan özel sektör kuruluşları (Oda/Birlik/Federasyon) ile kurumsal işbirliğini geliştirme çabalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede, bir dizi ülke ile "Ticaret ve Sanayi Odası Forumu" adı altında yapılanmaya gidilmektedir. 

Şu ana kadar 11 ülkeyle "Ticaret ve Sanayi Odası Forumu" kurulmuş olup, ülkemiz öncelikleri doğrultusunda bahse konu çalışmalar sürdürülmektedir. Bahse konu ikili Ticaret ve Sanayi Odası Forumu listesi aşağıda sunulmuştur: 

·Arnavutluk: Türkiye-Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

·Azerbaycan: Türkiye-Azerbaycan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

·Endonezya: Türkiye-Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

·Kazakistan: Türk-Kazak Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

·KKTC: Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu

·Kırgızistan: Türk-Kırgız Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

·Moğolistan: Türk-Moğol Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

·Özbekistan: Türk-Özbek Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

·Pakistan: Türkiye-Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

·Sırbistan: Türkiye-Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

·Ukrayna: Türkiye-Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

İkili Oda Forumları kapsamında, hem Türkiye'de hem de muhatap ülkede olmak üzere geniş katılımlı etkinlikler düzenlenmekte olup, bu etkinlikler ile Türk tarafı üyelerinin kendi aralarında, hem de karşı kanat üyeleri ile bir araya gelmesine olanak sağlanmaktadır. Aynca düzenlenen geniş katılımlı etkinliklerde, yine muhatap ülkelerin resmi yetkilileri ve çeşitli sektörlerdeki firma temsilcileri ile ikili görüşme fırsatları sunulmaktadır. 

Ticaret ve Sanayi Odası Forumlarına ilişkin, üyelik dahil tüm bilgilere https://tobb.org.tr/IkiliOdalar/Sayfalar/AnaSayfa.php linkinden ulaşılabilmektedir. 

 

TOBB'den gelen ilgili yazıya ulaşmak için tıklayınız