DUYURU

Sayın Üyemiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) aldığımız yazıda,

Avrupa Birliği’nin, ‘’İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı ( COSME)’’ kapsamında, sanayide yüksek katma değerli ürün ve hizmet yaratılmasını amaçlayan ‘’ELITT ( European Liğht Industries Innovation and Technology Project)’’başlıklı bir proje teklif çağrısı yayınlamıştır.

Son Başvuru tarihi 17 Mart 2020 olan proje teklif çağrısına,proje başvuru dokümanları ve rehberine, Avrupa Komisyonunun https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB),  programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur.

http://gonento.org.tr/upload/documents/113165961.pdf