ODAMIZ “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU” PROTOKOLÜ İMZALADI

Gönen Ticaret Odası Başkanı Ahmet SELVİ, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen üyelerimizin uygun fiyatta danışmanlık hizmeti alması için protokol yaptıklarını söyledi.

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı, bunun için de kişisel verileri işleyen tarafların yükümlülüklerini, uyulacak usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır. Kanun gerçek kişilere ait olan kişisel verilerin işlenmesini kapsamakta olup, bu verileri (otomatik veya değil) bir kayıt sisteminin parçası olarak işleyen gerçek ve tüzel kişilerle ilgili düzenlemeleri içermektedir.

Kanun kişilerin kendi verileri ile ilgili hak ve özgürlüklerini tanımlamak için çıkmıştır. Kurumlar ve işletmeler bu verileri hukuka uygun bir şekilde, dürüstlük ilkeleri içinde meşru bir şekilde işleyip saklamakla yükümlüdür. Bu verileri almadan önce (kanunda belirtilen istisnai durumlar ve veriler hariç) kişilerin açık rızalarının alınması gerekmektedir.

Kanunda kişisel verilerin işlenmesinde dikkat edilmesi gereken ilkeler şunlardır:

1) Veriler hukuka ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak işlenmeli,
2) Alınan veriler kullanım amaçları ile sınırlı ve ölçülü olmalı,
3) Alınan veriler gerektiği süre kadar saklanmalı.

KVKK ile ülkemiz Avrupa Birliği’ne uyum yasaları kapsamında kişisel verilerin koruma altında olduğu ülkeler kategorisine girmiş olacak ve başka ülkelerden gelen kişisel veriler ülkemizde işlenip saklanması ile ilgili engeller kalkmış olacaktır. Dolaysıyla kişisel verilerin serbestçe dolaşımını sağlanmış olacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişiler 30.09.2020 tarihine kadar; yıllık çalışan sayısı 50’den az ve mali bilançosu 25 milyon TL’den az olan ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel nitelikli veri işleyen şirketler ile kamu kurum ve kuruluşları 31.03.2021 tarihine kadar VERBİS kayıtlarını tamamlamak zorundadırlar. Çalışan sayısı 50’den az ve mali bilançosu 25 milyon TL’den az olan gerçek ve tüzel kişiler VERBİS yükümlülükleri kapsamı dışında olup, 31.12.2020 tarihine kadar, KVKK gereği edinmiş oldukları (çalışan, tedarikçi, müşteri vb) kişisel bilgileri korumak, saklamak ve gerekli hallerde imha politikasını gerçekleştirmek zorundadırlar.

Bu kapsamda Odamız, KVKK’nın gereklerinin eksiksiz uygulanması için gerekli olan bilgilendirmeyi yapacak ve kurulması gereken bilgi yönetim sistemlerinin kurulumunda danışmanlık hizmeti verecek olan, More Payroll Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Şirketi ile 01.07.2020 tarihinde imtiyazlı danışmanlık hizmeti anlaşması yapmıştır. Başkan SELVİ, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm süreci titizlikle takip ettiklerini söyledi.