TÜBİTAK Ar-Ge Destekleri 2021 Yılı Çağrısı

Ar-Ge destekleri kapsamında, KOBİ’lere yönelik olarak %75 oranında 600.000 TL destekli “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” ile bütçe sınırlaması bulunmaksızın destekli 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2021 yılı çağrıları açılacak olup, konu ile ilgili detaylı bilgi ekte sunulmaktadır. Bu destekten faydalanmak isteyen üyelerimize duyurulur.


EK: BİLGİ NOTU