Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yönetmelik Taslağı
Sayın Üyemiz,
 
03/07/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği için güncel gereksinimler doğrultusunda hazırlanan "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görüşe açılmış olup ekte yer almaktadır.
 
Söz konusu Taslak Yönetmelik ve Görüş Bildirme Formu ekte sunulmakta olup, taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizi 4.6.2021 tarihine kadar odamıza iletebilirsiniz.