KUYUMCU YETKİ BELGESİ ALACAKLARIN DİKKATİNE!!

Perakende Ticaretin düzenlenmesi Hakkında kanuna dayandırılarak hazırlanan 14.04.2021 tarih ve 31454 sayı ile Resmî Gazetede yayımlanan yönetmelik kapsamında, kuyum ticaretinin takip ve kontrolünün sağlanması amacıyla Kuyumculara Yetki Belgesi zorunluluğu getirilmiştir.


Kuyum işi yapan esnafın Bakanlığımızca 23.09.2021 tarihinde devreye alınan Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi (KTBS) https://ktbs.ticaret.gov.tr üzerinden evraklarını yüklemeleri  başvuru yapmaları gerekmektedir.


Mevzuat gereği, Ticaret İl Müdürlüğünden kuyumcuların 31 Aralık 2021 tarihine kadar yetki belgelerini almaları gerekmektedir.  Yetki Belgesi için en önemli şartı ustalık belgesidir.  İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Çıraklık Eğitim Merkez Müdürlüğünce verilmektedir.


YETKİ BELGESİ KTBS SİSTEMİ ÜZERİNDEN VERİLECEK


Kuyum ticaretine ilişkin yetki belgesi, Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden kuyum işi yapan esnafın başvurusu üzerine, Ticaret Müdürlüğü tarafından sistem üzerinden gerekli evrak incelemesi yapıldıktan sonra KTBS üzerinden onaylanacak veya red edilecektir.

   
Yetki belgesi, her bir kuyum işletmesi için ayrı ayrı düzenlenecek ve devri yapılamayacaktır. Kuyum Ticareti Bilgi Sistemine (KTBS) üzerinden verilecek yetki belgesinin yenilenmesi iptali gibi işlemleri sistem üzerinden yapılacaktır. Halen bu işle meşgul Kuyumcuların aşağıdaki belgelerin KTBS sistemine yükleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

  • Esnaf Sanatkârlar veya Ticaret Sanayi Odası Meslek odası kaydı,
  • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti olunması,
  • Vadesi geçmiş borcunun vergi borcunun bulunmaması,
  • Vergi kaydında İştigal konuları arasında kuyum ticareti faaliyetinin bulunması
  • Tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ilgili kuyumculukla ilgili ustalık belgesine sahip olması şartları aranacak.

31 ARALIK 2021 SON BAŞVURU TARİHİ


Kuyum ticaretiyle iştigal edilen iş yerinde başka bir ticari faaliyette bulunulamayacak. Kuyum işletmesi; kuyum niteliği taşımayan ürünleri iş yerinde bulunduramayacak ve bu ürünlerin satışını yapamayacak. Hizmet verdiği kişileri yasa dışı uygulamalara teşvik edemeyecek.


Bugün itibarıyla faaliyette olan kuyum işletmelerinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar durumlarını yönetmelik şartlarına uygun hale getirerek yetki belgesi için KTBS sisteminden başvurmaları gerekiyor.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.