KUYUM TİCARETİ YAPAN İŞLETMELERE DUYURU
Değerli Üyelerimiz,
 
24 Aralık 2021 tarih ve 31699 sayılı Resmî Gazete’de Ticaret Bakanlığı tarafından “KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” yayınlandı.
Bu çerçevede son başvuru süresi olan 31.12.2021 tarihi 30.06.2022’ye uzatılmıştır.
 
Bununla beraber, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kuyum ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına, 30/06/2022 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, 6'ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen ustalık belgesi şartı aranmaksızın yetki belgesi verilir. Söz konusu şartı haiz olunduğunu gösteren belgenin 31/12/2022 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarılmaması veya il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilir.” Hükümleri yürürlüğe girmiştir.
 
Üyelerimizin bilgisine önemle sunarız.