VERBİSE KAYIT ZORUNLULUĞU

Sayın Üyemiz,


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (Kanun) 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (VERBİS'e) kaydolmak zorundadır.


VERBİS'e kayıt ve gerekli bildirimleri yapma süreleri Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile;

•    Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
•    Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL' den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
•    Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.
Kurul'un vermiş olduğu karar doğrultusunda veri sorumluları için VERBİS'e kayıt olma ve gerekli bildirimleri yapmaları için tanınan süre 31.12.2021 tarihinde sona erecektir. Bu tarihe kadar yukarıda sayılan kriterleri sağlayan veri sorumlularının VERBİS'e kayıt olmaları ve gerekli bildirimleri yapmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için;https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6905/2021-238