GÖNEN TİCARET ODASINDAN SANAYİ SİCİL BELGESİ BULUNAN FİRMALARA DUYURU

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu' nun 5' inci maddesi gereğince sanayi siciline kayıtlı Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin her yılın ilk dört ayı içerisinde en geç Nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait Yıllık İşletme Cetveli vermeleri gerekmektedir.

 

Sanayi işletmelerimiz ileride mağdur olmamaları bakımından 2021 dönemi Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini https://sanayisicil.sanayi.gov.tr web adresinden firma yetkilisinin e-devlet şifresi ile sisteme en son 30 Nisan 2022 tarihine kadar girmeleri ve “İL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDER” butonu kullanılarak gönderme işleminin tamamlanması gerekmektedir.

 

Süresi içerisinde Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen firmalar hakkında 6948 sayılı Kanunun 9' uncu Maddesi uyarınca İdari Para Cezası uygulanması zorunlu bulunmaktadır.

 

İlgili üyelerimize ilanen duyurulur.