Odamız Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır;


Gerçek ve Tüzel kişi tacirlerin kuruluş tescilleri yapmak,

Kayıtlı firmaların durumlarında meydana gelen değişiklik tescilleri yapmak, (Unvan Değişikliği, Adres Değişikliği, Faaliyet Konusu Değişikliği, Sermaye Artırımı, Sermaye Azaltımı, Ana Sözleşme Değişiklikleri, Birleşme, Bölünme, vb. gibi),

Ticaret Sicili Müdürlüğünce verilmesi öngörülen Kanuni belgeleri vermek, (Yetki Belgesi, Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküleri Belgesi, İflas ve Konkordato Belgesi, Ortaklık Durum Belgesi, Ticaret Sicili Kayıt Bilgileri Formu, vb. gibi),

Kamu kurum ve kuruluşlarının Müdürlüğümüze kayıtlı firmalar hakkında istedikleri bilgi ve belgeleri yazılı olarak vermektir.

 

Üyelerimizin dikkatine! Tüm tescil taleplerinin MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine muhakkak yazılması gerekmektedir. Aksi halde talepler maalesef işleme alınamayacaktır.


!!! ÖNEMLİ UYARI !!!


Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde yapılacak tescil işlemlerine ilişkin gazete ilan ücreti, harç ve rekabet kurulu (sermaye onbinde dört bedeli) tahsilatları odamız veznesinden yapılacaktır.

Tescil işlemlerinize ait Ticaret Sicili Gazeteleri 15 gün içerisinde müdürlüğümüze ulaşmaktadır. Gazete asılları, müdürlüğümüze ulaşmasını takip eden 1 ay içerisinde odadan teslim alınması gerekmektedir.

Tescil işlemlerinde MERSİS'ten başvuru yapılarak talep numarası ve gerekli evraklar ile Müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir.