Gönen İlçesinin Ekonomik, Finansal ve Sosyo-Kültürel Gelişiminin Sağlanmasına Yönelik Gerçekleştirilen Turizm Çalıştayı Raporu

Gönen Vizyon 2023

Gönen İlçesinin Ekonomik, Finansal ve Sosyo-Kültürel Gelişiminin Sağlanmasına Yönelik Gerçekleştirilen Tarım Çalıştayı Raporu

Gönen İlçesinin Ekonomik, Finansal Ve Sosyo-Kültürel Durumunun Swot (Gzft) Analizi ��le Değerlendirilmesi