1-Limited Şirketler Kuruluş İşlemi

2-Limited Şirket Genel Kurul İşlemi

3-Limited Şirket Ana Sözleşme Değişiklik İşlemi

4-Limited Şirket Sermaye Arttırımı İşlemi

5-Limited Şirket Esas Sermaye Azaltım İşlemi

6-Limited Şirket Adres Değişikliği İşlemi

7-Limited Şirket Şube Açılış ve Kapanış İşlemi

8-Limited Şirket Gönen'e Merkez Nakli İşlemi

9-Limited Şirket Hisse Devri İşlemi

10-Limited Şirket Veraseten Hisse Dağılımı İşlemi

11-Limited Şirket Müdür Ataması İşlemi

12-Limited Şirket Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması İşlemi

13-Limited Şirket Sigorta Acenteliği ile acentelik feshi İşlemi

14-Limited Şirket Tasfiyeye Giriş İşlemi

15-Limited Şirket Tasfiye Sonu İşlemi