GÖNEN TİCARET ODASI PERSONEL ALIM İLANI  

25 Ekim 2022

GÖNEN TİCARET ODASI PERSONEL ALIM İLANI

Odamızda istihdam edilmek üzere 4857 sayılı iş kanuna göre aşağıda belirtilen niteliklere sahip personel alınacaktır. Aşağıda açıklanan başvuru şartlarını taşıyan kişiler, müracaatlarını 11 Kasım 2022 CUMA günü mesai bitimine kadar Başvuru Formu ile birlikte şahsen, Odamız Genel Sekreterliği’ne yapması gerekmektedir. 

Aranan Nitelikler:

 • Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Otuz beş (35) yaşını aşmamış olmak
 • Askerlikle ilişiği bulunmamak (erkek adaylar için)
 • Kamu haklarından mahrum olmamak
 • 09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk ceza kanunun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından hüküm giymiş olmamak
 • Tacir ya da esnaf sayılmalarını gerektiren faaliyette bulunmamak
 • Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
 • İyi derecede Bilgisayar ve MS Office Programlarını kullanabilen
 • İyi derecede İngilizce bilmek
 • İnsan ilişkileri güçlü ve takım çalışmasına yatkın olmak
 • İş temposuna ve çalışma saatlerine ayak uydurabilmek
 • Yapılacak yazılı ve sözlü mülakatta başarılı olmak.

Başvuruda İstenilen Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Özgeçmiş ( CV )
 3. Mezun Belgesi (Diploma)
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 5. Adli Sicil Belgesi
 6. İkametgâh Belgesi
 7. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi ( Varsa )
 8. 1 Adet vesikalık fotoğraf
 9. Sağlık Raporu
 10. Varsa daha önce çalıştıkları yerlerden temin edecekleri hizmet dökümleri ile Tercih sebebi olabilecek konularla ilgili diğer belgelerin, sertifikaların aslı veya fotokopisi.

Not: Personel alımı konusunda Oda Yönetim Kurulu yetkili olup, bu ilanı sürdürmek, iptal etmek veya ilanda geçen özellikleri değiştirme hakkı Oda Yönetim Kurulunun inisiyatifindedir.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ