İş Makinesi Tescili

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Uyarınca İş makineleri: ''Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan, iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş, karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

      Söz konusu araçların tescil işlemleri Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından yapılmaktadır. Anılan mevzuat kapsamında iş makinesi sahipleri iş makinelerinin satın alınmasına ilişkin fatura tarihinden itibaren üç ay; devir sureti ile yenileme ise Noter Satışından itibaren en geç bir ay içinde firmanın bulunduğu yer Sanayi-Ticaret veya Ticaret ve Sanayi Odalarına tescil ettirmekle yükümlüdür. Tescil işlemleri TOBB Tarafından Hazırlanan ''İş Makinelerinin Tescili İle İlgili Esaslar'' a uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 

        Müracaat sırasında aşağıdaki belgelerle odamıza tescil için talepte bulunan iş makineleri sahiplerinin belgeleri aynı gün verilmektedir.

İş Makinesi Tescili Sırasında İstenen Belgeler:

  • Dilekçe (Odaya Hitaben)
  • Sahiplik Belgesi  (Fatura Aslı veya Noter Onaylı Sureti, Noter Satış Senedi, Mahkeme Kararı) (İş Makinesi ithal ise Gümrük Giriş Beyannamesi Fotokopisi ve Gümrük vergisinin ödendiğini gösteren makbuz fotokopisi.) (NOT: İlgili mahkeme kararında iş makinesinin motor ve şasi numarasının özellikle belirtilmesi gerekmektedir.)
  • Araçla ilgili, bilgi veren broşür, prospektüs gibi dokümanlar
  • Teknik Belge (Sıfır İş Makinası Tescilinde gereklidir.)
  • Araca Ait 3 – 4 Adet Fotoğraf (Motor ve Şasi numarasını gösteren)
  • Eski Tescil Belgesi (2.El Satışlarda) 
  • Başvuru sahibi gerçek kişi ise yerleşim yeri belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi
  • Başvuru tüzel kişilik adına yapılıyorsa imza sirküleri fotokopisi.
  • Oda veznesine İş makinesi tescil ücreti yatırdıktan sonra işlem tamamlanır.

      

 Örnekleri İndirmek Aşağıdaki Linklere Tıklayınız...

      1- İş Makinesi Tescil Belgesi Talebi -2.El 

      2- İş Makinesi Tescil Belgesi Talebi- Sıfır

      3- İş Makinesi Teknik Belge Örneği