GÖNEN TİCARET ODASI’NDAN SANAYİ SİCİL BELGESİ BULUNAN FİRMALARA DUYURU

20 Mart 2019

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu hükümleri uyarınca, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız sanayi siciline kayıtlı bulunan sanayi işletmelerinin, bir senelik faaliyetlerini YILLIK İŞLETME CETVELLERİ'nde göstermeleri ve bu cetvellerin yılın ilk dört ayı içerisinde (Nisan ayı sonuna kadar)  Bakanlığın Sanayi Sicil Sistemine işlenmesini temin etmeleri yasal bir zorunluluk olup, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işletmelere İdari Para cezası uygulanmaktadır.

       Sanayi Siciline kayıtlı bulunan firmalar Yıllık İşletme Cetveli bilgileri ve İşletme Cetveli Anketini elektronik ortamda "https://sanayisicil.sanayi.gov.tr” adresi üzerinden;

- E-hizmetler Bölümü

- Sanayi Sicil Bilgi Sistemi

yolunu izleyerek veya;

- https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/App_Pages/KullaniciIslemleri/Login.aspx  web adresi üzerinden kullanıcı adı ile giriş yaparak işlemleri yapabileceklerdir.

 İlgili üyelerimize ilanen duyurulur.