GİRİŞİMCİ KADIN ÜYELERİMİZİN BAŞARI HİKÂYELERİ PROJESİ

6 Nisan 2022

Gönen Ticaret Odası olarak planlanan Girişimci Kadın Üyelerimizin Başarı Hikâyeleri Projesi, Gönen Ticaret Odası Kadın Üyelerimiz ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akademik Danışmanımız Prof. Dr. Metehan YILGÖR’ün katkılarıyla gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında 17 Mart 2022 Perşembe günü ilk toplantı yapılarak kadın üyelerimizin girişimcilik ve çalışma hayatı hikâyeleri kitapçık haline getirilmesi ve kadınların iş hayatındaki rollerinin öneminin vurgulanması üzerine görüşüldü.

Kadın girişimcilerin desteklenmesi ve onlara mentörlük sağlanması, ilçemizin kadın girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmesine, güçlenmesine ve bu sayede de ülkemizin kalkınmasına destek sağlamaktadır. Projemizde yer almak ve katkı sağlamak isteyen girişimci kadın üyelerimiz odamızdan detaylı bilgiye ulaşabilirler.