İklim

Gönen , Marmara Denizinin olumlu etkisi altındadır. Marmara ‘nin etkisinin bütün ova üzerinde sürmesinin nedeni denizden buraya kadar doğal bir engelin bulunmamasıdır. Bu nedenle ılıman, yazları sıcak, kışları yağışlı yumuşak Akdeniz iklimi özelliği görülür. Bu özelliğin unsuru olan makilerin şehrin kuzeyindeki varlığı da bu durumu açıklayan bir örnektir. Ancak belirli ve kararlı bir iklimi olduğu tam olarak söylemek imkanı yoktur. Bu iklim özelligi çevresindeki yüksekçe yerlerde nispi karasallığa dönüşmektedir.

   Gönen ‘de yıllık sıcaklık ortalaması 14 santigrat derece gibi bir değer göstermektedir. Yağış ortalamasının 600-700 mililitre civarında olması ve en soğuk ay ortalamasının 5 santigrat derecenin altına inmemesinin de yerleşme üzerine burada olumlu etkiler yaptığı muhakkaktır.